วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่

 

เส้นทางและการเดินทาง
 
พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ที่ ต.ช่อแฮ  เลยจากวัดพระธาตุช่อแฮไป เพียง 2 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ 10 กิโลเมตร
 
1. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
 
              - โดยรถสองแถวช่อแฮสีน้ำเงิน  ป้ายช่อแฮ-ป่าแดง   จุดจอดอยู่บริเวณหน้าตลาดแพร่ปรีดา สามารถนั่งรถจากจุดนี้มาถึงที่วัดได้เลยค่าโดยสาร 20   บาท/คน ใช้เวลาเดินทาง 20  นาที  รถมีบริการตั้งแต่เวลา 6.00น. ถึง 15.00 น.ทุกวัน 
 
2.  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
 
1.   มาจาก จ.อุตรดิตถ์
 
-         ผ่านอ.เด่นชัย ,อ.สูงเม่น โดยใช้ถนนหลวงหมายเลข 101 มาจนถึงสี่แยกบ้านฝ้าย ผ่านมาถึงแยกสนามบิน  เลี้ยวขวาตามทล.หมายเลขตรงไปตามถนนสายหลัก    ตรงไป 8 กม. จนถึงหน้าวัดพระธาตุช่อแฮ  มีป้ายบอกเลี้ยวขวาตรงไปอีก 2 กม. ถึงวัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
2.   มาจาก จ.น่าน     สามารถมาได้ 2 เล้นทาง คือ
 
-         จากเส้นถนนหลัก ทล.101  เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกร่องฟอง  ตรงไปตามทางตรงไปตามถนนสายหลัก  กม.  ถึงแยกหน้าวัดสุวรรณาราม เลี้ยวซ้าย ตรงไปจนถึงจนถึงหน้าวัดพระธาตุช่อแฮ  มีป้ายบอกเลี้ยวขวาตรงไปอีก 2 กม. ถึงวัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
-         จากเส้นถนนหลัก ทล.101  เลี้ยวซ้ายที่แยกสนามบิน   ตรงไปตามทาง 8 กม.  ถึงแยกหน้าวัดสุวรรณาราม เลี้ยวซ้าย ตรงไปจนถึงจนถึงหน้าวัดพระธาตุช่อแฮ  มีป้ายบอกเลี้ยวขวาตรงไปอีก 2 กม. ถึงวัดพระธาตุจอมแจ้ง
 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ บริเวณใกล้เคียง
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
1. วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง
 
เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดแพร่  และเป็นพระธาตุของคนที่เกิดปีเสือ ต้องมาสักการะกราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิต อยู่ห่างจากวัดพระธาตุจอมแจ้ง 2 กม.
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
2. วัดพระธาตุดอยเล็ง
 

เป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง มีบันไดนาคยาว  และมีจุดชมวิวทิวทัศน์จังหวัดแพร่ในมุมสูง

   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
3.    บ้านนาตอง
 
เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ในหมู่บ้านมีทัศนียภาพ และธรรมชาติ ที่มีความสวยงาม  และมีเต่าปูลู  ที่หาดูได้ที่เดียวในโลก
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
4.    บ่อสาหร่ายเตาบ้านนาคูหา
 
เป็นบ่อสาหร่ายที่เกิดตามธรรมชาติ   บนยอดดอย  มีประโยชน์ต่อร่างกายสูง และสามารถรับประทานได้  บ้านาคูหามีอากาศที่บริสุทธิ์อันดับ 7 ของประเทศ มีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถหาซื้อของป่า ของฝาก ผลไม้  จากชาวบ้านในราคาถูก
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
5.    วัดพระธาตุอินทร์แขวน
 
เป็นพระธาตุจำลอง
   
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
   
ติดต่อวัดพระธาตุจอมแจ้ง
   
เลขที่     ต.ช่อแฮ  อ.เมือง จ.แพร่ 54000
   
โทร.054-599024,089-5599568
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
 
แผนที่การเดินทาง
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ ,  watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
 
Google Map
 
 
GPRS.
 
ละติจูด:   18.078836
 
ลองติจูด :    100.194862
 
( 18° 4' 43.809" , 100° 11' 41.5032" ) 
 
watpharthatjomjang  ©  copyringht2015

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
182/1 ม.5    ต.ช่อแฮ    อ.เมือง    จ.แพร่   54000 
โทร   054-599024 ,    089-5599568