วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่

 

คำไหว้พระธาตุจอมแจ้ง
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
 
ความเป็นมาของชื่อ “วัดพระธาตุจอมแจ้ง”
 

             คำว่า  “จอม” เป็นคำนาม หมายถึงยอดที่สูงสุดของยอดเขาจากพจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ พ.ศ.2535 The Northern Thai

Dictionaryคำว่า   ”จอมแจ้ง”  หมายถึง ยอดดอยที่สูงในบริเวณนั้นที่ พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงในเวลาแจ้งพอดีจึงกลายเป็น

ชื่อวัดพระธาตุจอมแจ้ง ในปัจจุบัน

 
 
จุดท่องเที่ยวสำคัญในวัด ที่แนะนำคือ
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่

1.    กราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุจอมแจ้ง


ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์ซ้าย ของพระพุทธเจ้า (เส้นผมและหัวแม่มือซ้าย ของพระพุทธเจ้า)

2. กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปยืน ปางนาคปรก

มีขนาดความสูงเท่ากับองค์เจดีย์

วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่

วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
3. กราบพระนอนปางไสยาสน์

องค์ใหญ่ที่สุดใน จ.แพร่ อยู่ในสวนลานปฎิบัติธรรม

4.    กราบไหว้หลวงพ่อจอมแจ้ง ในวิหาร์

ซึ่งมีอายุมากกว่า 600 ปี
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่

วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
5.      กราบไหว้ขอพระเจ้าทันใจ  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์์

ปรารถนาสิ่งใดมักจะได้สำเร็จดังความปารถนา

6.    ชมบ่อน้ำทิพย์โบราณ

ซึ่งเชื่อกันว่าใครได้นำน้ำจากบ่อน้ำนี้ไปอาบ

หรือดื่มแล้วก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่

7.    ชมรูปปั้นนรกสวรรค์จำลอง

เพื่อเตือนสติให้เราทำความดีละเว้นความชั่ว

วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่

8.    เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน

ของป่า  ราคาถูก  จากชาวบ้านที่นำมาจำหน่าย

วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
 
ข้อควรปฎิบัติเมื่อเข้ามาในบริเวณวัด
 
 

-  งดใช้เสียงดัง รบกวนผู้อื่น

-  สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพมิดชิด  

-  ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณวัด

 
เจ้าอาวาสปัจจุบัน
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
 
ชื่อท่านพระครูสุจินต์รัตนาธิมุต (สมคิด ปริสุทโธ) 

ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
ตั้งแต่ พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน
   
                 วัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็นวัดมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ บริเวณรอบวัดทั้ง 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยป่าไม้ มีทั้งไม้ยืนต้นและยาสมุนไพรหลากหลายสายพันธุ์ เหมาะกับการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ  โดยท่านพระครูสุจินต์รัตนาธิมุต เจ้าอาวาสมีแนวคิดที่จะพัฒนาวัดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เข้าวัดศึกษาธรรมะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้  โดยสอนธรรมะผ่านธรรมชาติ ป่าไม้ ทำให้ชาวบ้านตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้ และช่วยกันอนุรักษ์สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่

การพัฒนาวัดในปัจจุบัน
 
            ท่านพระครูสุจินต์รัตนาธิมุต เจ้าอาวาส ได้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งก่อสร้างที่เป็นปูชนียวัตถุ และปูชนียสถานที่สำคัญที่ได้เสื่อมสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้ทำการบรูณะก่อสร้างขึ้นใหม่ให้มีความคงทนถาวร เช่น กุฏิสงฆ์ กำแพงเก่า ศาลา และอาคารพิพิธภัณฑ
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 
1. โรงเรียนปริยัติธรรม เปิดสอนในวันที่ 16 พ.ค. หรือ 1 มิ.ย.ของทุกปี เพื่อสอนธรรมะให้แก่ภิกษุ สามเณร ที่บวชใหม่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
 
2. กิจกรรมปฏิบัติธรรมที่วัด  ทางวัดมีสถานที่ที่เงียบสงบ  เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน  และการปฏิบัติธรรม  หรือการจัดอมรมธรรมมะ  กรุณา  โทรแจ้งล่วงหน้า ที่  ท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูสุจินต์ รัตนาธิมุต โทร.054-599024,089-5599568
 

ข้อมูลรายละเอียด
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
1.    พระธาตุจอมแจ้ง
 
สร้างใน พ.ศ. 1331 เป็นพระธาตุก่อด้วยอิฐหุ้มด้วยทองจังโก้ ทาสีทอง ความสูง 29 ม. ฐานกว้าง 10 ม. องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ในปี พ.ศ. 1900 พญาลิไท กษัตริย์กรุงสุโขทัย ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุ อุโบสถ กำแพง และบันไดนาค  องค์พระธาตุจอมแจ้งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางวัดไม่อนุญาติให้ผู้หญิงเข้าไปในเขตกำแพง ฐานขององค์พระธาตุ เข้าได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
2.    พระพุทธรูปยืน
 
ปางนาคปรก มีขนาดความสูง 29 ม. เท่ากับองค์เจดีย์ 
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
3.    พระนอนปางไสยาสน์
 
องค์ใหญ่ที่สุดใน จ.แพร่ อยู่ในสวนลานปฎิบัติธรรม อยู่บริเวณซ้ายมือทางเข้าประตูวัด
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
4.    หลวงพ่อจอมแจ้ง
 
ในวิหาร ซึ่งมีอายุมากกว่า 600 ปี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะเชียงแสนและแบบสุโขทัยผสมผสาน   ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3.50 ม. สูง 4.30 ม. ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี มีลายปูนปั้นบัวคว่ำหงาย ประดับด้วยกระจก
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
5.    พระเจ้าทันใจ 
 
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทองศิลปะสมัยสุโขทัย ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 0.75 ม. สูง 1.50 ม. พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  เชื่อกันว่าหากใครประสงค์สิ่งใด แล้วไปขอพรกับพระเจ้าทันใจแล้ว จะสำเร็จ สมประสงค์ดังคำอธิษฐาน
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
6.    บ่อน้ำทิพย์โบราณ 
 
เป็นบ่อน้ำทิพย์ที่อยู่คู่กับพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งแต่สมัยโบราณกาล เป็นบ่อ 5 เหลี่ยม แต่มีความแปลกที่บ่อน้ำแห่งนี้ไม่เคยแห้งเลย ถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูแล้ง และตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ก็ยังมีน้ำอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเชื่อกันว่าใครได้นำน้ำจากบ่อน้ำนี้ไปอาบ หรือดื่มแล้วก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
7.    รูปปั้นนรกสวรรค์จำลอง
 
สร้างขึ้นเพื่อเตือนสติให้เราทำความดีละเว้นความชั่ว
   
วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ , watpharthatjomjang , วัด จ.แพร่ , เที่ยวแพร่ , แหล่งท่องเที่ยวแพร่ , สถานที่ท่องเที่ยว จ.แพร่
8.    พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 
เดิมสร้างขึ้นโดย  พระครูอุดมขันติคุณ อดีตเจ้าอาวาส เพื่อเก็บรักษาของโบราณที่มีค่าและหาดูได้ยากให้พุทธศาสนิกชน คนรุ่นหลัง ได้เยี่ยมชม ศึกษาค้นคว้า และตระหนักถึงความสำคัญ ปัจจุบันท่านพระครูสุจินต์รัตนาธิมุต  เจ้าอาวาสได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่  เป็นทรงไทยล้านนา 2 ชั้น เป็นอาคารที่มีความสวยงาม
   
  9. เจดีย์นางแก๋ว-นางแมน สนมของพญาลิไทย
 
สร้างขึ้นครอบปากถ้ำ  เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงาม ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน รูปทรงสุโขทัยร่วมกับเวียงโกศัย  สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ในสมัยของพญาลิไท  ตามความเชื่อที่ว่า หากใครได้ตกลงไป หรือเดินเข้าไปในถ้ำแล้ว จะมีทางออกไปโผล่ที่แม่น้ำยม
   
ตำนานวัดพระธาตุจอมแจ้ง.........คลิกที่นี้
   

ประวัติความเป็นมา และการบูรณะปฏิสังขรณ์ ............คลิกที่นี้

watpharthatjomjang  ©  copyringht2015

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
182/1 ม.5    ต.ช่อแฮ    อ.เมือง    จ.แพร่   54000 
โทร   054-599024 ,    089-5599568